Polityka prywatnosci

§1

[CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI]

 

Niniejsza polityka prywatności określa podstawy prawne, zakres, cel i zasady przetwarzania (gro- madzenia, przekazywania i wykorzystywania) informacji („Cookies”) i danych osobowych o użyt- kownikach serwisu oraz zasady otrzymywania informacji handlowej.

 


§2

[ADMINISTRATOR DANYCH]


Administratorem danych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922), podawanych przez użytkowników w formularzach jest Proxsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warsza- wie, Al. Jana Pawła II 27,02-486 Warszawa, („administrator danych”), administrująca serwisem internetowym www.multiadres.pl. Prawa użytkownika zostały opisane w § 4 polityki prywatności.


§3

[PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWEJ]


1. Osoba wchodząca na stronę serwisu jest anonimowa do momentu, w którym zdecyduje się na podanie swoich danych osobowych wypełniając odpowiedni formularz. Do chwili podania danych osobowych serwis przetwarza jedynie pliki „Cookies” zgodnie z § 6 polityki prywatności.

2. Akceptując politykę prywatności oraz wypełniając formularz użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adres e-mail, partnerom administratora danych ( podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem danych ) w celu marketingowym tj. udzielenia informacji lub przedstawienia oferty o produktach i usługach partnerów administratora danych. Informację o aktualnej liście partnerów administratora danych użytkownik może uzyskać pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej administratora danych, niemniej niezwłocznie po przekazaniu danych parterowi przez administratora danych w celu wyżej opisanym, partner, spełni wobec użytkownika obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 25 u.o.d.o.

3. Niezależnie od powyższego, podane w formularzu dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu realizowanego przez administratora danych. Za prawnie usprawiedliwiony cel uznaje się w szczególności marketing własnych produktów i usług (w tym kontakt z użytkownikiem) oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

4. Akceptując politykę prywatności oraz wypełniając formularz użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora danych informacji handlowej dotyczącej jego produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), w szczególności na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej.


§4

[PRAWA UŻYTKOWNIKA].


1. Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawy i zmiany, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez administratora danych w celu marketingu jego produktów i usług oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację użytkownika na warunkach określonych w ustawie.

2. Każdy użytkownik ma prawo cofnąć wyrażone zgody na przekazanie jego danych osobowych partnerom administratora danych w każdym czasie. Cofnięcie zgody będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez partnerów admini- stratora danych w celu wyżej opisanym wobec użytkownika. Administrator danych zobowiązuje się powiadomić partnerów o cofnięciu zgody, o której mowa powyżej.

3. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez administratora danych następuje z chwilą usunięcia jego konta. 4. Podanie przez użytkownika danych osobowych w odpowiednim formularzu jest dobrowolne.


§5

[ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH]


1. Administrator danych podjął środki, o których mowa w art. 36-39a u.o.d.o., zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę powierzonych danych osobowych, w szczególności zapewniające zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o., zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator danych zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych użytkowników osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz partnerów administratora danych.

3. Informacje, które są zawarte w logach systemowych służą administratorowi dannych między innymi do celów technicznych, statystyk oraz do celów marketingowych, reklamowych oraz badania rynku.


§6

[WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW „COOKIES”]


1. Serwis korzysta z plików „Cookies”.

2. Pliki „Cookies”, są to informacje zapisywane na komputerze użytkownika przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.

3. Informacje o użytkowniku zbierane przy użyciu plików „Cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia określonych funkcji dla użytkownika a także celach, o których mowa w § 3. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron www domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "Cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "Cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzeniu użytkownika. Więcej informacji o obsłudze plików "Cookies" oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez serwis, włącznie z możliwością zablokowania jego pełnego działania.

5. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu poprawnej konfiguracji , a w szczególności do: a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu; b) rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; c) zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik; d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a)  utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b)  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację;
c)  autentyczności sesji przeglądarki;
d)  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez serwis.

7. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a)  dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpo- wiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)  poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.

8. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

9. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

10. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

11. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (Administrator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA).

12. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (Administrator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

13. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.wrzuta.pl (Administrator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

14. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius Traffic (Admini- strator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie).

15. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Stat24 (Administrator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

16. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych KissMetrics (Administrator Serwisu Cookies zewnętrznego: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA).

17. Serwisu wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (Administrator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

18. Serwisu wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej serwisu za pośrednictwem narzędzia skype.com (Administrator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Microsoft Corporation z siedzibą w USA).